Enter Your E-mail
       
บริษัท บางกอก พร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท บางกอก พร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่ม ต้นก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2546 (ชื่อเดิมบริษัท เบญจพล พัฒนา จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ยูไนเต็ด โฮมแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยตระกูล “จงจิตรนันท์” โดยมีวัตถุประสงค์คือบริหารงานด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ที่มีคุณภาพทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ในปี 2518 บริษัทได้เริ่มเข้า สู่ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้างเป็นครั้งแรก โดยเข้าประมูลโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ได้มากกว่า 40 อาคาร อาทิเช่น โรงพยาบาลโรคทรวงอก  โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ อาคารรวมทนุไทยวังบูรพา อาคารในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โรงแรมเบเวอร์รี่ ฮิลล์ เป็นต้น

ต่อมาในปี 2525 หลัง จากที่ได้ดำเนินงานด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาแล้วหลายโครงการ จึงได้ก่อตั้งบริษัท ศรีบรรยงค์การเคหะ จำกัด ขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในด้านบ้านจัดสรร โดยพัฒนาโครงการหมู่บ้าน “เกร็ดแก้วการ์เด้น” เป็นโครงการแรก

ในปี 2535 เป็น ช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูในทุก ๆ ด้านเป็นอย่างมาก ทางบริษัทจึงได้ดำเนินธุรกิจด้านโรงพยาบาลเพิ่มจากธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาล ปากเกร็ดเวชการ โดยก่อตั้งบริษัท ปฐมบุตร จำกัด มาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารงาน 
ส่วนบริษัท ศรีบรรยงค์การเคหะ จำกัด นั้น หลังจากประสบความสำเร็จด้านโครงการหมู่บ้านจัดสรร “เกร็ดแก้วการ์เด้น 1-5” จึงได้เริ่มเข้าไปดำเนินการในด้านธุรกิจอพาร์ทเม้นท์เพื่อการเช่า ภายใต้ชื่อ “เกร็ดแก้ว แมนชั่น” ตั้งอยู่ในโครงการของ เกร็ดแก้วการ์เด้น 4

ปี 2537 ได้ ทำการก่อตั้งบริษัท พนาสินเรียลเอสเตท จำกัด ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเปิดดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารบนที่ดินเช่าระยะยาว 20 ปี ในนามโครงการ “พนาสิน 2” ตั้งอยู่ใจกลางถนนรามคำแหง

ต่อมาในปี 2538 ได้ จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ยูไนเต็ด โฮมแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารบนที่ดินเช่าระยะยาว 30 ปี ด้วยจำนวนกว่า 1,293 ยูนิต ตั้งอยู่ใจกลางถนนรามคำแหง อีกเช่นกัน

และในปี 2546 บริษัท ได้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น โดยได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เบญจพล พัฒนา จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และดำเนินธุรกิจในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร โดยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร โครงการพนาสินเพลส

หลังจากนั้น ในปี 2551 บริษัท เบญจพล พัฒนา จำกัด ได้มองเห็นถึงศักยภาพที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ของบริษัทเอง และรวมถึงบริษัทในเครือทั้งหมด  จึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก เบญจพล พัฒนา เป็น บริษัท บางกอก พร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านหมู่บ้านจัดสรรอย่างเต็มรูปแบบ และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

โครงการแรกที่ดำเนินการพัฒนาโดยบริษัท บางกอก พร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คือโครงการ เดอะลิฟวิ่ง รังสิต-ติวานนท์ มูลค่าโครงการกว่า 350 ล้านบาท โดยสามารถปิดการขายทั้งหมดได้ ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ติดอันดับโครงการขายดีที่สุด ในปี พ.ศ. 2552 สำรวจโดยบริษัท AREA ZAgency for Real Estate Affaurs)

ปัจจุบัน บริษัท บางกอก พร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กำลังดำเนินธุรกิจพัฒนาหมู่บ้านจัดสรร ในนามโครงการ “ LIVING RESIDENCE” รังสิต - ราชพฤกษ์

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะบริหารงานพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้มีคุณภาพทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดมาตราฐานในด้านการก่อสร้างใหม่ โดยให้มีการตรวจสอบการก่อสร้าง (Quality Control) ในทุกขั้นตอน ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้ได้บ้านที่ได้มาตราฐานก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าทุกราย

 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือตระกูล “จงจิตรนันท์” ในปัจจุบัน
บริษัท ศรีบรรยงค์ การเคหะ จำกัด 
บริษัท ยูไนเต็ด โฮมแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
บริษัท ซัมมิต ไลน์ จำกัด 
บริษัท บางกอก พร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่อยู่ในธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบางกอก พร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัทในเครือ ได้พัฒนาศักยภาพในด้านการพัฒนาที่พักอาศัย เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้มีคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเราจะรักษาและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพดังกล่าวต่อไป

 
วิสัยทัศน์
เพื่อการพัฒนาไม่อย่างหยุดยั้ง เราจึงพร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาแนวความคิดและรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อสร้างสังคมคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น