Enter Your E-mail

คำแนะนำการซื้อบ้าน

• สร้างภูมิคุ้มกันในการซื้อบ้าน
• ซื้อบ้านจัดสรรดีอย่างไร
• ประเภทบ้านที่น่ารู้และคำแนะนำในการซื้อบ้าน ที่ดินจัดสรรและคอนโด
 

ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย

• หลักการพิจารณาฮวงจุ้ย
• เคล็ดลับฮวงจุ้ย 128 ข้อ กับบ้านพัก ที่อยู่อาศัย
• บ้านกับหลักฮวงจุ้ย
• แต่งบ้านให้ได้โชคลาภ
• การจัดสวนสวย..เสริมฮวงจุ้ยบ้าน
 

ตรวจสอบก่อนซื้อที่อยู่อาศัย

• ตรวจข้อมูลเครดิตกรณีถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อ
• โครงการตรวจก่อนซื้อไม่ต้องรื้อภายหลัง
• เรื่องน่ารู้ที่ควรตรวจสอบก่อนเลือกโครงการ